Tiger

Patron Raporu Raportör
 

Güçlü, çevik, rakipsiz!..

Yaygın erişilebilirliği ve kolay kullanımı ile pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir kurumsal çözüm paketi olan TIGER, sunduğu etkin kaynak kullanımı sayesinde işletmeye maliyet, iş gücü ve zaman avantajı sağlayarak, gerçekleştirilen yatırımın kısa sürede verimliliğe dönüşmesini sağlıyor.

TIGER İle İleri Teknoloji Ve Özel Çözümler…

Genişletilebilir bir çözüm ailesinin üyesi olan TIGER, hızlı, tam entegre, ekonomik, görsel ve işlevsel uyarlamalar gerçekleştirebilmesine olanak tanıyan uyarlama araçları Object Designer ve LOGO Objects ve TIGER’ın ihtiyaç duyulan süreçlerini web ortamına taşıyarak, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan bir geliştirme platformu olan WebTIGER gibi özel çözümleri ile firmaların iş yapış tarzlarına en uygun yöntemi bulmalarına olanak sağlıyor. TIGER ile projelerde uyarlama süreci daha esnek ve planlanabilir hale getirilerek, süre ve maliyet tahmini riski ortadan kaldırılıyor. Esnek ve kolay kullanım özelliklerinin ön plana çıktığı TIGER’da kullanıcılar “Arayüz Uyarlama Aracı” ile iş süreçlerini alıştıkları şekilde takip ederek hataları minimize edebilecekleri bir çalışma ortamına kavuşuyorlar. “KOBI2B-E İş Köprüsü” üyesi olan firmalar, ticari ilişkileri ile ilgili her türlü evrak ve bilgi akışını TIGER üzerinden elektronik ortamda, çift yönlü ve güvenli olarak gerçekleştirebiliyor.

TIGER’ın sunduğu kullanımı kolay uyarlama araçları ile firmalar programlarını kendileri uyarlayabilirken, ülkenin her yanındaki yetkin LOGO Çözüm Ortakları’nın sunduğu 200′ü aşkın tam entegre ürünleri ile sektörel ihtiyaçlarını da güvenle karşılıyorlar.Not: LOGO tarafından satışı biten ve güncelleştirme desteği biten programlardır.

                       
​​
© 2017 Dizayn Grup Tüm Hakları Saklıdır.