Logo LKS2 Ticari Set

Patron Raporu Raportör
 

LKS 2 (Logo Klasik Serisi) programı yeni teknolojisi ve düşük maliyeti ile kendini yeni ekonomiye göre hazırlamak isteyen kobilere rekabet gücü kazandıracak. Günümüzün global rekabet baskısı işletmeleri, bulundukları pazarın ihtiyaçlarını dikkate alan planlı, kontrollü, verimli ve fonksiyonel iş yönetim sistemleri kurmaya zorlamaktadır. Bu zorunluluk, bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanan ve iş süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyen yeni yönetim yaklaşımlarını uygulayan firmaları rakipleri karşısında öne geçiren kritik bir başarı faktörüne dönüşmektedir. LKS’nin ilk sürümünden bu yana düzenli olarak derlenen ve incelenen müşteri istekleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda ulaşılan son nokta ve 23 yıllık tecrübe, LKS 2’de şekillenerek kullanıcılarımıza sunulmakta. LKS2 Ön muhasebe ve resmi genel muhasebe işlemlerini rahatlıkla takip etmeniz için gerekli tüm özellileri içinde barındırır.

1 Ekim 2007 tarihi itibariyle Logo LKS2 Serisi nin sıfır satışı ve üretimi sonlandırılmıştır. Logo tarafından açıklanan destek süresi sonu 1 Ekim 2009 'dur.
Logo GO Serisinde yenilenen pek çok özelliği ile Logo Go Basic Setini satın alabilirsiniz.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Windows Uyumluğu
Yıllardır LOGO ürünlerini kullanan işletmeler, LOGO'nun titizlikle hazırlanmış kullanıcı arabiriminin sağladığı kısa öğrenme süresi ve her türlü karmaşık operasyonu hızlı ve hatasız yürütme avantajından yararlanmıştır. Bu özellikler Windows ortamının sağladığı kullanım ve öğrenme kolaylığı özellikleriyle de birleşmiştir. Kullanıcılar pek çok iş yazılımında karşılanmayan tam Windows uyumluluğuna LogoKlasik 2 ile kavuşabilir. LKS 2 ‘ye geçen müşterilerimiz windows ürünü avantajları olan , windows yazıcı uyumu , e-mail ( Örneğin rapor pencereleri üzerinden direkt olarak alınan raporun e-mail olarak ilgili kişilere gönderilebilmesi ) mouse kullanımı, Multitasking özelliği ( Kullanıcının, aynı anda birden fazla iş yapabilme olanağı ) gibi özelliklere kavuşmuş olacaklardır. Yönetim kararlarına girdi oluşturan verilerin sisteme kolay ve hatasız girilmesi, bir bilgi sisteminden verim elde etmenin ön şartıdır. LKS2, Windows 95, 98, Windows 2000 ve Windows NT işletim sistemlerinin sağladığı geliştirilmiş özelliklerden yararlanır. Windows istemciler birden fazla pencere arasında gerçek zamanlı güncelleme ve kayıt inceleme (browse) özelliklerini içerir. Logo muhasebe programı kullanan kullanıcılar üst ürünlere rahatlıkla hiçbir bilgi kaybı olmadan geçiş yapabilirler. Alınteri 'nden LKS2 Ticari Sete,  LKS2 Temel Sete, Shop Manager 'a, GO, Tiger ve daha üst ürünleregeçişlerde sadece fark eğitimleri verilir.

LKS2 de Alıcı ve satıcı firma ve/veya kişilere ait cari hesap kartları açılır
Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır.
LKS2 de Cari hesaplara ait bilgiler cari hesap kartı üzerindeki alan ve sayfalardan kaydedilir. Cari hesaba ait bilgiler;
Ticari Bilgiler, Risk Bilgileri, İletişim, Diğer Bilgiler, LDX pencerelerinden kaydedilir.
Risk kontrolünün nasıl yapılacağı ve kontrol şekli ile çek/ senetler için risk çarpanları Risk bilgileri penceresinde belirlenir. Risk bilgileri penceresinde aynı zamanda cari hesabın risk limiti, ödeme işlemleri sonunda kapanan risk tutarı ile bu cari hesaba ait karşılıksız çıkan çek ve protesto olan senet toplamları da izlenir.
Özel kod, cari hesap kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
LKS2 'de Detaylı yetki tanımlaması için yetki kodu tanımlanabilir.
Cari hesaba ait işlemlerin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği Muhasebe Hesap Kodu girilir. Kartta verilen muhasebe hesap fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır.
Cari hesap kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezi kodu girilebilir. E-İş Ortamından Erişilebilir ,  Satış Noktalarından Erişilebilir seçenekleri ile B2B uygulamaları ve Satış noktasından erişim yetkileri verilebilir.
Form gönderim bilgileri ile İrsaliye, sipariş, fatura ve ihtar bilgilerinin cari hesaba ne şekilde ulaştırılacağı bu alanlarda belirlenir. Her bir alan e-posta, faks, (gönderilmemeli) olmak üzere üç seçeneklidir. Seçilen yönteme göre ulaşım bilgisi e-Posta adresi alanında, belgenin formatı ise Gönderim Formatı alanlarında kaydedilir.
Kobi2B uygulamasının kullanılması durumunda veri gönderim ve alış şekillerine ait bazı öndeğerler cari hesap kartındaki LDX sayfasında belirlenir. Cari hesaba ait özel istihbarat bilgileri girişi mümkündür.

Cari hesaplara ait işlemler (nakit tahsilat, nakit ödeme, borç/alacak dekontu, virman fişi, verilen ve alınan vade farkı faturaları, kur farkı fişleri) kaydedilir
Cari hesap kur farkı işlemleri ile borç kapatma işlemleri yapılır
Yapılan tüm tanım ve işlemlere ait raporlar alınır.

Stok kontrol, bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli hammadde ve mamul stokların düzeylerini izleme, gerekli siparişleri zamanında verme, alınan siparişleri zamanında karşılama, maliyetlendirme ve üretimi önceden planlama işlevlerinin toplamıdır.
Firmanın alıp sattığı malların takibi ve stoklara ait tüm hareketlerin girişi, firma sabit kıymetlerinin takibi ve raporların alınması, maliyetlerin izlenmesi kısacası stok takibi işlemleri için LKS2 de Stok program bölümü kullanılır.
Stok bölümünde alınan ya da verilen siparişlerin girilmesi, irsaliyelerin kesilmesi ve stoklara ait izleme ve güncelleştirme işlemleri yapılır.
Malzeme kartlarında malzeme kod ve açıklamasının yanı sıra, detay bilgiler (muhasebe kodları, ödeme planı bilgileri vb) kaydedilir. Malzeme kayıt türü;
Hammadde
Yarı mamul
Mamul Özellikle üretim yapan ve ürettiği malları satan firmalarda, üretimde yalnızca hammadde değil yarı mamul ve mamul kalemleri de kullanılır. Bu ürünler hammadde, mamul, yarı mamul türleri olarak ayrı, ayrı kaydedilir.
Ticari Mallar Üretimle ilgisi olmayan, yalnızca alınıp satılan mallar da ticari mallar adı altında kart türü olarak stoklarda yer alır.
Depozitolu Mal  Depozitolu mal alıp satan işletmelerin depozitolu mal alış, satış ve depozito iade işlemlerini izlemek için kullanılır. 
Tüketim Malı Firmanın kendi içinde tükettiği (yakıt, kırtasiye vb) malzemelerin kaydedilmesinde kullanılır. 
seçilerek kaydedilir.


Malzeme Bilgileri

Genel Bilgiler, Birimler, İzleme Bilgileri , Alternatifler, Muhasebe hesapları, Mamul Alt Malzemeleri başlıklarını taşıyan sayfalar ile kaydedilir.

Kod,Açıklama,Özel kod,Yetki kodu, Grup kodu, Üretici kodu,Ödeme şekli,Raf ömrü(Son kullanma tarihi= Üretim tarihi+Raf Ömrü),Ek Vergi Kodu,Birim Seti ,Çevrim Katsayıları,Barkod,Birimli Barkod,Muhasebe kodları,masraf merkezi,seri lot takibi yapılıp yapılmayacağı,malzeme alternatif takibi,ambar parametreleri(asgari,azami,güvenli stok seviyesi)  bilgisi, bilgileri ve E-İş Ortamında,Satış Noktalarında Geçerli olup olmadıklarına ait tüm malzeme bilgileri girilebilir.

Verilen Siparişler, Malzemenin temini için verilen sipariş miktarı
Teslim alınan siparişler, Teslim alınan sipariş miktarı
Alım miktarı, Alınan malzeme miktarı
Üretimden girişler, Üretimden girilen malzeme miktarı
Diğer girişler, Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarı
Önceki dönem devri, Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarı
Ambar girişleri, Ambardan girilen malzeme miktarı
Toplam girişler, O ana kadar alınan malzeme miktarı
Konsinye girişler, Konsinye olarak alınan malzeme miktarı
Alınan siparişler, Malzemenin teslimi için verilen sipariş miktarı
Sevkedilen siparişler, Alınan siparişin karşılanan miktarı
Satış miktarı, YTL ve döviz üzerinden satış toplam tutarı
Sarf, fireler Sarf ve fire malzeme miktarı
Diğer çıkışlar, Kullanıcı tanımlı fişlerden çıkılan malzeme miktarı
Ambar çıkışları, Ambardan çıkılan malzeme miktarı
Toplam çıkışlar, Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarı
Konsinye çıkışlar, Konsinye olarak verilen malzeme miktarı
Sayım Fazlası, Sayım fazlasını miktarını
Sayım Eksiği,  Sayım eksiği miktarını
Fiili Stok, Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
Gerçek Stok, Konsinye olarak alınan mal miktarı hariç konsinye olarak verilen mal miktarı dahil olmak üzere tüm ambarlardaki stok miktarını gösterir.
Son hareket tarihi, Stok son hareket tarihini
Alım tutarı, Ambar bazında yapılan alımların parasal değerini
Satış tutarı, Ambar için toplam satış miktarını
Ortalama değer, Malın YTL ve döviz üzerinden ortalama değerini
Son işlem tarihi, Malın o ambardaki son işlem tarihini gösterir.

Alım ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara veya bankaya tahsile ya da teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Çek ve Senet programı ile yapılır.

Müşteri çek/senetleri reeskont raporu, Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz reeskont raporu, Çek/senet Borç Yaşlandırma Raporu gibi analiz raporları işletmeler için en önemli raporlardır.LKS2 de bu raporlar istenildiği an alınabilir.

Bankaya para yatırma ve çekme işlemleri kasa ve banka bölümlerinden yapılır. Kasadan yapılan para çekme ve yatırma işlemleri banka işlemleri listesinde işlemin kasadan yapıldığını belirten K harfi ile yer alır.
LKS2 'de Bankalar ve Banka Hesapları (ticari hesap, kredi hesabı, dövizli ticari hesap, dövizli kredi hesabı, kredi kartı hesabı ve dövizli kredi kartı hesabı gibi) muhasebe kodları, faiz bilgileri, kredi bilgileri gibi ayrıntıları da girilerek kaydedilir.
Banka Fişleri ile banka hareket girişleri yapılır.
Banka İşlem Fişi ile Bankaya para yatırma ve çekme işlemleri gerçekleştirilir.
Banka Virman Fişi ile Aynı ya da farklı banka hesapları arasındaki işlemler gerçekleştirilir.
Gelen Havale/EFT ile Cari hesaplardan gelen havale ve eft bilgileri kaydedilir.
Gönderilen Havale/EFT ile Cari hesaplara gönderilen havale ve eft kaydedilir.
Banka Açılış Fişi ile Banka hesaplarına ait açılış rakamları kaydedilir.
Banka Alınan Hizmet Faturası ile hizmet alım işlemleri banka üzerinden gerçekleştirilir.
Banka Alınan Hizmet Faturası ile hizmet satış işlemleri banka üzerinden gerçekleştirilir.
LKS2 de bütün fişler tek tek yada toplu halde yazıcıdan bastırılabilir.
Kesilen çekler toplamı, firmanın tahsil edilen ve henüz tahsil edilmemiş çek toplamları,Tahsil ve takas toplamı, toplam nakit ve tahsil/takas toplamları hesaplar üzerinden kolayca görüntülenir. Banka hesap özeti, hesap durum, döviz toplamları, hareketleri ve ekstresi kolayca alınabilir.
Banka durum bilgileri raporları, Bankalara ait dökümler alınabilir.

Hizmet ve mal alımlarına ait bilgilerin kaydedildiği fatura türleri şunlardır:
Mal Alım Faturası, Alınan Hizmet Faturası, Alınan Proforma Fatura, Alım İade Faturası,Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçiden satın alınan mallara ait bilgilerin işlendiği Müstahsil makbuzu, Alınan Fiyat Farkı Faturaları.
Fason fatura bilgileri Hizmet faturalarında satır tipi Fason seçilerek kaydedilir. Raporlarda fason fatura bilgileri, KDV tevkifatı ve beyan edilecek KDV bilgileri ile listelenir. KDV tevkifatı ve beyan edilecek KDV bilgileri fatura satırlarında girilmiş olan miktara göre hesaplanır ve raporlanır.
Depozitolu malzemelere, ticari mallara, hizmetlere ve sabit kıymetlere ait hareketler aynı fiş ya da fatura üzerinden satır türü belirtilerek kaydedilir.
LKS2 de Ödeme işlemleri fatura üzerinde incelenebilir.Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile izlenir. Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır.Barkod Girişi seçenegi ile kolayca malzeme seçimi barkod okuyucu ile yapılır.
İşlemin muhasebeleşmesi sonucu oluşacak mahsup fişinin satırları, bir tablo şeklinde fatura içinde görüntülenir. İstenirse muhasebe kodları değiştirilebilir.
Fiyatlandırma döviz türü için günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait günlük kur değeri ve bu değer üzerinden hesaplanan birim fiyat karşılığı dövizli tutar otomatik olarak gelir.
İstenirse günlük kurlar otomatik olarak www.mylogo.com.tr adresinden program içinden alınabilir.Böylece elle kur girilmemiş olur.
Malzemelerin üretici kodlarına göre de aram yapılabilir.
Fatura net toplamı üzerinden de net indirim yüzde ya da tutar olarak yapılabilir.
Seçilen cari hesap kartına, cari hesap grubuna, geçerli olduğu tarih, ödeme planı, miktara vb. kriterlere uuyan fiyat fatura satırına otomatik getirilir. İstenirse son alış ve son satış fiyatları fatura satırında tarih tarih görülebilir.
Fatura maliyeti,
Eldekilerin ortalaması, Girişlerin ortalaması, Dönemsel ortalama, LIFO, FIFO, Fiziksel maliyet yöntemlerine göre alınır.

Faturanın kaydedilmesinden sonra da fatura üzerinden yazdırma,iptal, iptal işlemini geri al ve iade al seçenekleri, fiyat farkı uygulama işlemleri kolayca yapılabilir.

Sipariş, irsaliye kayıtları üzerinden faturalama, karşı sipariş oluşturabilme özellikleri kullanımı kolay Logo muhasebe programlarının genel özelliklerindendir. Alış faturası ve satış faturası içinden sipariş fişlerinin ve irsaliyelerin seçilerek aktarılması mümkündür.İrsaliyelerin faturalanmasında aynı bilgileri yeniden faturaya girmek gerekmez.Siparişler
sipariş fişleri, sipariş hareketleri listelenerek faturaya aktarılır.

Raporların etkin ve verimli kullanımını sağlayan en önemli özellik filtrelerdir. Filtre, adından da anlaşılabileceği gibi, istenen özellikteki bilgileri, diğer bilgilerden süzerek raporlamaya olanak sağlayan bir sorgulama aracıdır. Her rapor bir veya birden fazla filtrenin birlikte kullanımıyla değişik sorgulama ihtiyaçlarına yanıt verir. Rapor sürekli aynı koşullarda alınıyorsa, filtre koşulları dosyalama işlemi ile kaydedilir. Rapor alınacağı zaman dosyalanan bu filtre değerleri tekrar yüklenebilir. Böylece hem kullanımdaki hata payı azalır hem de zaman kaybının önüne geçilir.


İlişkisel Veritabanı

LogoKlasik 2 veritabanı gereksinimleri yüksek işletmelerin güvenilirlik, performans ve ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarını karşılar. MS DE ve MS SQL Server ilişkisel veritabanlarını destekler ve Database özellikleri sayesinde gerçekleştirilebilecek acil sorgulamalar ile işletme faaliyetlerinin sonuçları analiz edilebilir.

Kolay Kullanım ve İşlevsellik

Kullanıcı tarafından tanımlanabilen kısa yolları, kolay menü erişimi ve mouse'un sağ butonuna tıklamanızla ulaşabileceğiniz F9 yardımcı menüsü ile sizlere LOGO LKS2 kolaylıklar dünyasına hoşgeldiniz.
Araç çubuğunda yer alan hesap makinası ile Döviz kullanımında döviz tablosunda tanımlı olan tüm döviz türleri arasındaki hesaplama işlemleri yapılmaktadır.
Döviz türlerine ait günlük kur değerleri Dosya İşlemleri altında yer alan Döviz Kurları ya da araç çubuğunda yer alan Günlük kurlar seçenekleri ile kaydedilir. Günlük kur değerleri tanımlı her döviz için Döviz parametrelerinde belirlenen kur türleri için kaydedilebilir. Her döviz için 4 ayrı kur değeri girilebilir.


LOGO LKS 'de Kısayol Tuşları

F1 : Programın herhangi bir yerinde bulunduğunuz yeriyle ilgili yardım penceresini açar.
F2 : Çalıştığınız kartı ya da fişi kaydederek kapatır.
F3 : Çalıştığınız kartı ya da fişi kaydetmeden kapatır.
F9 : Kart ya da fiş listelerinde veya kayıtların içinde, ilgili menü seçeneklerine ulaşmanızı sağlayan listeleri ekrana getirir.
F10 : Çalıştığınız kart ya da fişin alanlarında pencere açarak bir listeden seçim yapmanızı sağlar. Örneğin faturayı keseceğiniz cari hesabın kartını daha önceden açtıysanız,aynı bilgileri tekrar girmenize gerek yoktur. Faturanın cari hesap alanında F10 tuşuna basarsanız, cari hesapların sıralandığı bir liste penceresi açılır. Seçiminizi buradan yaparak zaman kazanabilirsiniz.
Enter : Programda fiş satırlarında, bir alt satıra doğrudan geçmek için kullanılır.
Tab : Programda bilgi giriş ekranlarında bir alandan diğerine geçmek için Tab tuşu kullanılır. Her bastığınızda bir sonraki alana geçmenizi sağlar.
Shift Tab : Tab tuşuna Shift tuşu ile birlikte basıldığında, gidilen yönün aksine alanlar arasında geri gelinmesini sağlar.
Insert : Yeni bir kayıt eklemek için kullanılır. Kart ya da fiş listelerinde F9 menüsünde yer alan Ekle seçeneği yerine Insert tuşunu kullanarak yeni bir kayıt ekleyebilirsiniz.
Ara : Programın rapor ekranlarında ilgili filtreyi ya da filtreleri işaretleyerek rapora dahiletmek ya da çıkarmak için kullanılır.
Fişlerde Kısayol Tuşları
Sipariş, irsaliye ve faturalarda aşağıdaki tuşları kullanarak işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.
F5 : İşlem içerisinde basıldığında cari hesap kart kodu ile fiş satırı arasında direkt dolaşımı sağlar. Fiş satırında herhangi bir alanda F5 tuşuna bastığınızda imleç cari hesap kart koduna döner. Cari hesap kartında F5 tuşuna bastığınızda ise fiş satırında en son bulunduğunuz alana geri dönebilirsiniz. Cari hesap kartında ilk defa F5 tuşuna basarsanız imleç fiş satırında “Türü” alanına konumlanır.
ALT + 5 : Fiş içerisinde miktar girişi yapılmş satırda Alt+ 5 tuşlarına basılması durumunda “Ek İndirimler” penceresi açılır. Bu pencerede 5 indirim oranı tanımlayabilirsiniz. Tanımladığınız her indirim oranı için ayrı ayrı malzeme bazında indirim satırları oluşturulur. Eğer mevcut malzeme indirim satır(lar)ı varsa EK İndirimler penceresi açıldığında girilecek indirimler mevcut indirim satırının altında yeni indirim satırları oluşturur.
CTRL + PGUP / CTRL + PGDOWN : Fiş içerisinde detaylar tab'ı ile fiş tab'ı arasında dolaşım için fişin her alanında kullanabilirsiniz.


LKS 1.8 DOS  - LKS 2 Genel Farklar

MS WINDOWS : Windows kullanım özellikleri ile aynı anda birden fazla uygulama kullanımı.
MS SQL : Açık veritabanı sayesinde kullanıcı bazında verilere ulaşım
DÖVİZ SİSTEMİ : Malzeme kartlarına dövizli fiyat tanımlama.
BORÇ TAKİP : Borç/Alacak hareketini istenilen Ödeme/Tahsilat hareketi ile kapatma, bir Borcu/Alacağı bir ya da birden fazla Ödeme/Tahsilat hareketi ile kapatma, bir Ödeme/Tahsilat hareketi ile birden fazla Borç/Alacak hareketini kapatma, istenildiği taktirde FIFO yöntemi ile borç kapatma, toplu borç kapatma (FIFO). 
MUHASEBELEŞTİRME : Hareket üzerinden muhasebeleştirme; Muhasebe kodlarının öndeğerleme yöntemi ile mevcut hareketlere atanması, muhasebeleştirme, bağlantı kodları’nın koşula bağlanması, hareket üzerinden muhasebe bağlantı kodu uygulatma, öndeğerleme ile bağlantı kodları ya da karttaki muhasebe bağlantı kodlarının mevcut hareketlere yansıtılması.
YETKİ KODLARI : Kullanıcı ya da grup bazında tanımlanacak yetki kodlarına bağlı olarak diğer Kullanıcı/Grup kayıtlarının görülmesini engelleyen yapı. Tüm tanım ve hareketlerde yetki kodu tanımlama.
STATÜ : Tüm kartlarda Kullanımda/Kullanım dışı (Aktif/Pasif) seçimi.
YAZICI TANIMLAMA : Windows yazıcı tanımlarınn kullanılması, sayfa düzeni ile program içerisinden Windows yazıcı tanımlarına ulaşılması.
VERİ AKTARIM : XML formatında veri aktarımı.
NUMARALAMA ŞABLONU : Standart numaralama şablonu, tüm fiş türleri için farklı numaralandırma şablonu oluşturma.
RAPOR ve FORM TEKNOLOJİSİ : Kullanıcı rapor ve form tasarımı, rapor ve form içerisinde tanımlı alanlar ile oluşturabilme, tanımlı alanlarda formül ve navigator fonksiyonları kullanımı, tanımlı alanlardan veri tabanına ulaşarak istenilen bilginin rapor ya da forma tanımlanması, raporlarda kullanıcı filtre tanımlama, font, punto, renk özelliklerinin seçimi, şekil tanımlama, kayıtlı rapor ve form tasarımlarının kullanıcı bazında öndeğer olarak kullanılmasını sağlamak, raporların HTML formatında da alınması, rapor, form ve tanımlı alanların diske kaydet ve aç özellikleri.
MALİYETLENDİRME : Fiziksel maliyet fişi satırında maliyet tipi seçimi.


Yazılım/Donanım Gereksinimleri

Sunucu :
Donanım
Intel ve Intel uyumlu işlemci (Tavsiye edilen 1-5 kullanıcı için Pentium III ve üzeri işlemci, 512 MB bellek. 6-10 kullanıcı için Pentium III ve üzeri işlemci, 1 GB bellek. 11-20 kullanıcı için çift işlemcili Pentium III ve üzeri, 1.5 GB bellek. 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Pentium III ve 2 GB bellek. 50 kullanıcı üzerindeki sistemlerde 4 işlemcili Pentium III Xeon, 4 GB bellek ve üzeri önerilir. Disk sistemi için RAID 5 veya RAID 10 tavsiye edilir.)
4 GB ve üzeri boş sabit disk alanı
CD Rom sürücüsü
Yazılım MS SQL Server 7.0 Service Pack 4 veya MS SQL Server 2000 Service Pack 3a
MS Windows NT Server 4.0 Service Pack 6 ve üzeri (MS Windows 2000/2003 Server)
MS Internet Explorer 5.5 ve üzeri
*** SQL Server 7.0 ve 2000 Standart Edition, en fazla 2 GB belleği destekler. 2-8 arası bellek kullanımı için SQL Server 7.0 veya 2000 Enterprise Edition sürümü kullanılmalıdır.
*** Sunucu üzerinde bir başka “server” uygulaması (örn. Microsoft Exchange Server) çalıştırılmamalıdır. Bu tip uygulamalar için ayrı bir sunucu kullanılmalıdır.
İstemci :
Donanım
Intel ve Intel uyumlu işlemci (Tavsiye edilen Pentium III 500 ve üzeri)
En az 64 MB Bellek (Tavsiye edilen 128 MB ve üzeri)
Yazılım MS Windows 2000 Professional ve üzeri (Windows XP/2000/2003)
MS SQL Server istemci yazılımı
MDAC 2.71 ve üzeri (OLE DB yazılımı)
 


Not: LOGO tarafından satışı biten ve güncelleştirme desteği biten programlardır. 

                       
​​
© 2017 Dizayn Grup Tüm Hakları Saklıdır.