Logo Rapor

Patron Raporu Raportör
Patron Raporu Raportör
 

LOGO RAPOR

​​

• Fatura Bazında Karlılık

• Müşteri Bazında Karlılık

• Ürün Bazında Karlılık

• Ödeme Tahsilat ve Vade Raporları

• Satış Karlılık Raporları

• Maliyet ve Envanter Raporları Alabilirsiniz

                              Satış Hedefi Verme (Satış Planlaması )


• Personelinize hedef belirleyebilirsiniz.

• Personelinizin hedefin ne kadarını tamamladığını takip edebilirsiniz.

• Bayinize hedef belirleyebilirsiniz.

• Bayinizin hedefin ne kadarını tamamladığını takip edebilirsiniz.. 
 
• Satış Elemanlarınıza, Bayilerinize ,Müşterinize veya Ürünlerinize Hedef verebilirsiniz.

• Verdiğiniz hedefleri gerçekleşme oranlarını takip edebilirsiniz.

• Verilen hedefleri Aylık, Çeyrek, Yıllık takibini de yapabilirsiniz.

• Excel den veri alma verme yapılabilir excel de hazırlanan veriler İçeri aktarılabilir.
​​
​  

                   SatınAlma Hedef alabilirsiniz (SatınAlma Planlama)

• Satın alımları İlgili hedef takibini ve hedef gerçekleşme oranlarını takip edebilirsiniz. 

• Alınan hedefleri Aylık, Çeyrek, Yıllık takibini de yapabilirsiniz.

• Excel den veri alma verme yapılabilir excel de hazırlanan veriler İçeri aktarılabilir.

                                             Bütçe Oluşturma  

• Masraf, Proje veya Hesap Planı Bazında bütçe oluşturabilirsiniz .

• Bütçenin gerçekleşme  oranlarını  Aylık, Çeyrek, Yıllık takibini de yapabilirsiniz.

• Excel den veri alma verme yapılabilir excel de hazırlanan veriler İçeri aktarılabilir.

 
 


 
 


 

                       
​​
© 2017 Dizayn Grup Tüm Hakları Saklıdır.