Logo Mali Müşavir 3

Patron Raporu Raportör
 
MALİ MÜŞAVİR 3

Windows Uyumluğu : Windows ortamının sağladığı kolaylıklar ve LBS’nin titizlikle hazırladıgı pratik arayüz kullanıcıya operasyonu hızlı ve hatasız yürütme avantajı saglamaktadır. Teknolojisi sayesinde MM3 ile Windows yazıcı uyumu, e-mail (Örnegin rapor pencereleri üzerinden direkt olarak alınan raporun e-mail olarak ilgili kisilere gönderilebilmesi) mouse kullanımı, Multitasking özelligi (kullanıcının aynı anda birden fazla is yapabilme olanagı) gibi modern özellikler kullanılabilmektedir.
‑liskisel Veritabanı : MM3 destekledigi MS SQL Server iliskisel veritabanı sayesinde
verilerinizin güvenligini en üst seviyede saglar.Raporlar ve Formlar : MM3 rapor uyarlama aracı çesitli yazı biçimleri, fontlar ve renk kullanma gibi Windows sisteminin sagladıgı pekçok görsel avantajı içerir. Bu araçla var olan raporları uyarlayabilir ve bunlara yeni raporlar ekleyebilirsiniz. Kolay kullanımı ve genis filtreleme olanakları sayesinde detaylı sorgulamalar gerçeklestirilir. Rapor çıktısı ekrana, yazıcıya veya dosyaya kaydedilebilir. Rapor çıktısı metin, Excel, Access ve HTML formatında da saklanabilir.

XML Destegi : MM 3 , dünyada e-is ile ilgili bir standart haline gelmeye baslayan XML tabanlı veri degisim özelliklerini içerir. Veri aktarım özelligi tüm sistem genelinde yer alır ve farklı
kaynaklardan ulasan verilerin konsolidasyonunu saglar.

Pratik Erisim : MM 3 tasarımındaki operasyonu kolaylastırma ve hızlandırma hedefi dogrultusunda Büro Otomasyonu Modülü içerisindeki mükellef listesi üzerinden diger modüllere bir menü ile eriserek fis çagırmanıza olanak verir. Bu sayede modüller arasında gezerek zaman kaybetmenizi önler.

Döküman Yöneticisi : Üründe zaten yüklü olan standart dökümanlar pratik bir islemler sistemde kayıtlı bir mükellef adına düzenlenebilir. Bu sayede dökümanlar üzerinde isim,adres, VD, VD No. gibi alanların girilmesi için zaman harcanmaz.

Muhasebelestirme : Hareket üzerinden muhasebelestirme imkanı vardır.

Yansıtma : Yansıtma islemleri otomatik olarak tanımlandıgı sekilde yüzdeli veya dönemselolarak gerçeklestirilebilir.

MODÜLLER
Büro Yönetimi Modülü; ile bir mali müsavir bürosunun kendi içindeki isleri ve mükellefleri ile iliskileri takip edilir.

Gerçek kisi ve tüzel kisi mali müsavirlere uygun fonksiyonlar ( Fatura yada SMM kesebilme )
·  Gelistirilmis ajanda ve hatırlatıcı fonksiyonları
·  Mükellef tanımlama
·  Tahakkuklar , Ödemeler , Tahakkuk-Ödeme fisini otomatik olusturma
·  Kira takibi , otomatik kira yenileme
·  Gider fisi
·  Toplu Borçlandırma , toplu ücret yenileme
·  SMMM makbuzu ve nakit tahsilat makbuzu
·  Serbest Meslek Defteri , Serbest Meslek Kazanç Bildirimi
·  Büro Yönetimi modülünden diger modüllere direk erisim ile her islemi mükellef
penceresi üzerinden yapabilme
·  Ticari modüllere Büro Yönetimi üzerinden direk fis kesebilme
·  Büro Yönetimi ve ticari modüller arasında entegrasyon
·  Fis kaydı sırasında seçenekli sihirbazlar: Ödemesini yap-olayını olustur....
·  Belge yöneticisi içerisindeki sık kullanılan dökümanları mükellefe otomatik uyarlama
·  Vergi dairesi kodları
·  Firmaların Vergilerini Tanımlayabilme

Genel Muhasebe ; güçlü ve esnek bir finansal kayıt ve kontrol sistemidir. Son yasal düzenlemelere tümüyle uygun yapıdadır. Standart hesap planı kendiliginden olusur, alt hesaplar istenildigi gibi açılabilir.

Hesaplara çalısma sekli parametreleri verilebilir. Örnegin stoklu bir hesaba miktar, çek/senetli bir hesaba vade, ciro tarihi gibi ek bilgiler de mahsup islemleri sırasında kaydedilir. Böylece diger program bölümlerine gerek kalmadan, yalnızca muhasebeden tüm defter ve dökümleri almak mümkün olmaktadır.

·  Fislere numara veya tarihe göre ulasılabilir. Çalısmayı hızlandıran, fis bakiyesini tek tusla girme, satır kopyalama gibi özellikler vardır.
·  Bir fiste çalısırken, fisi kapatmadan programın diğer bölümlerini veya bir baska fisi inceleme, degistirme olanakları vardır.
·  Programın diger bölümleriyle birlikte çalısarak muhasebelestirme sırasında stok, fatura, cari hesap, çek/senet, banka, ve nakit kasa hareketlerine karsılık gelen tahsil, tediye ve mahsuplann otomatik olusmasını saglar.
·  Kasa Defteri, Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Kambiyo Senetleri Defteri gibi resmi defterleri yasalara uygun biçimde döker.
·  Genel mizan, aylık mizan ve iki tarih arası mizan istenilen hesap düzeyinde ve aralıgında alınabilir.
·  Yeni yasal düzenlemelerle alınması zorunlu hale getirilen mali tablolardan Bilanço, Gelir Tablosu ve Satısların Maliyeti tablolarını yasaların öngördügü düzeyde ve ayrıntıda döker.

Sabit Kıymetler

·  Sabit kıymetlere ait kartlar da bu bölümde açılır. Kartları sirkete özgü sınıflara ve bölümlere göre gruplandırmak mümkündür.
·  Ödenen KDV'nin beyannameye yansıyan detayları her malzeme için ayrı ayrı tanımlanabilir. Yine her malzeme için amortisman türü (normal, azalan bakiyeler) ayrı ayrı izlenebilir.
·  Sabit kıymet alımı faturaları, fatura bölümünden islenir. Bu tür faturalardaki KDV hesaplamaları mevzuata uygun biçimde yapılır.
·  Sabit kıymetlere ait her yıl ve yıl içinde istenen dönemlerde amortisman ve degerleme tahukkuku yapılabilir. Aylık amortisman raporlarını demirbasların giris tarihlerine göre yapmak mümkündür. Aynca demirbasların geçmis dönemlerden gelen indirilecek KDV matrahı ve KDV'si, otomatik olarak KDV beyannamesine yansır.

Bordro
·  Sicil kartlarında personele ait detaylı bilginin yanı sıra fotograf gibi görsel kayıtlar da tutulabilir.
·  Fsten ayrılmıs personelin kayıtları eski personel bölümünde hiçbir degisiklige ugramadan saklanır. Böylece eski personel ise geri alınırken islemlerin aynı sicil kartından ve aynı sicil numarası ile takip edilmesi saglanır.
·  Çalısanlara ve aile bireylerine ait saglık bilgilerinin takibi yapılır.
·  Personele ait 6 aylık ya da günlük vizite kagıdı basılabildigi gibi, ana-baba, es ve çocuk için de özel vizite formları basılır.
·  Personele ait özel sigorta islemleri de program içinden takip edilip, puantaj hesaplarına yansıtılabilir.
·  Firma kendi yapısına uygun sekilde mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kesinti tanımlayabilir.
·  Degisen kanun bilgileri, çalısma parametreleri ve bordro parametreleri tarih kontrollü olarak saklanır ve geçmise yönelik hesaplamalar aynı kalır. Personelin bugüne kadar firmanın hangi bölüm ve isyerlerinde çalıstıgının takibi yapılır.
·  Program gerekli baglantılar saglandıgında bütün personel devam takip sistemleri ile çalısır.
·  Ücret hesaplamaları netten brüte veya brütten nete dogru olarak hesaplanır.
·  Bir ay içinde birden fazla bordro (ek ödeme, ikramiye, ücret v.b.) hazırlanabilir, bordro dökümleri ayrı veya birlikte alınabilir.
·  Asgari ücretin SSK taban matrahının altında kalması durumunda yapılacak hesaplamalar ve bunun bordroya yansıtılması program tarafından otomatik olarak yapılır.
·  Personel ödemeleri masraf merkezlerine göre izlenip, muhasebelestirilir.
·  Personele ait puantaj kartları puantaj öndegerleri ve hesap sablonları kullanılarak kolay, hızlı ve hatasız bir sekilde olusturulur.
·  Resmi dairelere verilmesi gereken tüm evraklar program tarafından basılır. Bu evrakların bir kısmı LBS tarafından matbu olarak müsterilerimize saglanmaktadır.
·  Personele verilecek olan borçları özelliklerine göre

 

                       
​​
© 2017 Dizayn Grup Tüm Hakları Saklıdır.