Gold Klasik

Patron Raporu Raportör
 
GOLD KLASİK
MS SQL Server ve AS400 DB2 UDB vertabanlarını destekleyen Gold Klasik 2 bir yandan en ileri teknolojileri kullanıma sunarken, diğer yandan Türkiye’nin her yerine yayılmış hizmet ağı ve çözüm ortaklarının oluşturduğu 100’ün üzerinde tamamlayıcı yazılımla eksiksiz çözümler sunuyor.

Gold Klasik 2 öğrenme ve kullanım kolaylığı, geniş kullanıcı tabanı, hizmet ağı ve sektörel çözümler sunan iş ortakları ile en düşük sahip olma maliyetini sunarak yatırımlarınızı koruyor.

Gold Klasik 2 ana menüsü stok yönetimi, satış ve dağıtım, satın alma, finans ve muhasebe bölümlerinden oluşur. Her bölüm diğerleri ile tamamen tümleşiktir ve bu yapı şirketlerin iş süreçlerini etkin bir şekilde yürütmelerini sağlar.

Ayrıca, bu süreç içinde yer alan işleri yürüten farklı organizasyonel birimler de sistem içinde modellenebilir. İş yerleri şirketin farklı lokasyonlarda yer alan birimlerini, bölümler farklı organizasyonel birimleri ve ambarlar farklı stok saklama alanlarını tanımlar. Sistemde herbirinin gerçekleştirdiği işlemler kaydedilerek bu birimlerin performansı ve katma değeri ölçülebilir.

Bilgi sistemlerinin etkin kullanımını sağlayarak işetmelere verimlilik sunan Gold Klasik 2 çek senet sistemi, esnek ödeme planları, vade farkı hesaplamaları, promosyon, fason fatura ve yeniden değerleme gibi LBS’nin 16 yıllık birikimini yansıtan ürün özelliklerini de içeriyor.


İstemci/Sunucu
Gold Klasik 2 "stored procedure" ve "trigger"lar geliştirilerek kurulan dağınık mimariye sahiptir. Bu sayede sunucu sistemin sadece veri depolama özellikleri değil, işlemci potansiyelinden de en üst düzeyde yararlanılır. Platform bazında geliştirilen "stored procedure" ve "trigger"lar, veri işleme operasyonlarının her platform için optimize edilmesini sağlar ve ağ üzerindeki trafiği en alt düzeye indirir. Böylece ağ ve donanım yatırımından en üst düzeyde faydalanılır ve yüksek performans elde edilir.

Windows Uyumlu
Yıllardır LBS ürünlerini kullanan işletmeler, LBS’nin titizlikle hazırlanmış kullanıcı arabiriminin sağladığı kısa öğrenme süresi ve her türlü karmaşık operasyonu hızlı ve hatasız yürütme avantajından yararlanmıştır. Kullanıcılar pek çok iş yazılımında karşılanmayan tam Windows uyumluluğuna Gold Klasik 2 ile kavuşabilir. Yönetim kararlarına girdi oluşturan verilerin sisteme kolay ve hatasız girilmesi, bir bilgi sisteminden verim elde etmenin ön şartıdır. Gold Klasik 2 tam Windows uyumluluğu ile kullanım kolaylığında fark yaratır, bilginin doğruluğunu ve güncelliğini garantiler.

Gold Klasik 2, Windows 95 ve Windows NT işletim sistemlerinin sağladığı geliştirilmiş özelliklerden yararlanır. Windows istemciler birden fazla pencere arasında gerçek zamanlı güncelleme ve kayıt inceleme (browse) özelliklerini içerir. MDI desteği program içindeki farklı işlemlere kolay erişim sağlar.


Farklı Platform Desteği
Gold Klasik 2 WINDOWS NT, veya OS/400 gibi çok farklı platformları destekleyerek kullancılara tercih ettikleri sistemle çalışma olanağını verir. Farklı sunucu platformların desteği sayesinde, bugünün kişisel verimlilik çözümlerini kullanmak ve sistemlerini yenilemek isteyen işletmelere rahat bir geçiş olanağı sağlar.

İlişkisel Veritabanı
Gold Klasik 2 veritabanı gereksinimleri yüksek işletmelerin güvenilirlik, performans ve ölçeklenebilirlik gereksinimlerini karşılar.

Gold Klasik 2 şu ilişkisel veritabanlarını destekler: AS 400 platformunda IBM DB2 Universal Database Engine ve MS SQL Server. Böylece bu veritabanlarının avantajlarından da yararlanılarak "ad-hoc" sorgulamalar oluşturulabilir ve işletme faaliyetlerinin sonuçları analiz edilebilir. Gold Klasik 2 veritabanına doğrudan erişim sağlayan LBS Gateway API’leri kullanılarak Gold Klasik 2 ile tümleşik işletmeye özel uygulamalar geliştirilebilir.


GOLD KLASİK 2 GENEL ÖZELLİKLER

Tümleşik Yapı
Gold Klasik 2'ın tümleşik yapısı sayesinde veriler sisteme bir kez girilir ve işlerini yürütürken bu bilgiye ihtiyaç duyan her kullanıcının erişimine açıktır.

Organizasyonel Birim Bazında Kontrol Gold Klasik 2 ile işletme operasyonlarının performansı organizasyonel birim bazında ölçülebilir. Her organizasyonel birimin satış, alım ve finansal işlemleri ayrı izlenebilir. İşyeri ve bölüm tanımları organizasyonel hiyerarşide yer alan farklı birimleri temsil eder.


Çok Dövizli
Gold Klasik 2 çok uluslu işletmelerin hem yerel hem de uluslararası raporlama gereksinimlerini karşılar, birden fazla para birimine göre finansal raporları kolay ve doğru olarak hazırlamalarını sağlar. EURO desteği de içeren Gold Klasik 2 her işlemin üç ayrı para birimiyle izlenmesini sağlar. Günlük kur değerleri kur tablosunda tutulur ve kur farkı hesaplamaları otomatik oluşturulur.

Yüksek Sistem Güvenliği
Gold Klasik 2 çok seviyeli kullanıcı erişim kontrolü ile bilgi güvenliğini garantiler. Sistem yöneticisi, her kullanıcı veya kullanıcı grubunun menülere ve menü seçeneklerine erişim haklarını tanımlayabilir. Bunun da ötesinde, kullanıcıların verilere erişimini kayıt bazında kısıtlayabilir.

"Log" Dosyası ile Kullanıcı İzleme
Sistem bir kayıdın ne zaman ve kimin tarafından eklendiğini veya değiştirildiğini kaydeder. Dahası kullanıcıların yaptıkları tüm işlemler ayrıntılı olarak bir “log” dosyasına eklenir. “Log” raporları kullanıcıların faaliyetlerini gösterir ve sorunların kaynağına dek izlenebilmesini sağlar.

Veri Güvenliği
“Trancastion” özelliği sayesinde veritabanı bütünlüğü garantilenir, donanım veya yerel ağ problemlerinden kaynaklanan kesintilerden etkilenilmez.

Raporlar ve Formlar
Gold Klasik 2 rapor uyarlama aracı çeşitli yazı biçimleri, fontlar ve renk kullanma, resim ekleme gibi Windows sisteminin sağladığı pekçok görsel avantajı içerir. Bu araçla var olan raporları uyarlayabilir ve bunlara yeni raporlar ekleyebilirsiniz. Kolay kullanımı ve geniş filtreleme olanakları sayesinde, SQL kullanmanıza gerek kalmadan sorgulamalar gerçekleştirilir. Rapor çıktısı ekrana, yazıcıya veya dosyaya kaydedilebilir. Rapor çıktısı metin, Excel, Access ve HTML formatında da saklanabilir. Ekran çıktısı üzerinden e-posta ile bir başka kullanıcıya veya iş ortağınıza raporlar, fatura, sipariş vb. dokümanlar gönderebilirsiniz. Gold Klasik 2 kullanıcısı olmayan iş ortaklarınız veya çalışanlarınız da bu doküman ve raporları ekran üzerinde inceleyebilir veya yazıcıya gönderebilir.

Elektronik Veri Değişimi
Gold Klasik 2 veri değişimi desteği metin dosya üzerinden veri aktarımını içerir. Veri aktarım özelliği tüm sistem genelinde yer alır ve farklı kaynaklardan ulaşan verilerin konsolidasyonunu sağlar. Üçüncü parti uygulamalarla veri alışverişi de bu yolla gerçekleştirilebilir. Not 1: LOGO tarafından satışı biten ve güncelleştirme desteği biten programlardır.

                       
​​
© 2017 Dizayn Grup Tüm Hakları Saklıdır.