Logo E Fatura

Patron Raporu Raportör
 
Logo E - Fatura, faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesi hususunda getirilen yasal çerçeve doğrultusunda ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen uygulamadır.

Logo E - Fatura, kağıt faturalarla aynı hukuki niteliklere sahip olup, elektronik faturaları düzenleyebilmeyi ve elektronik ortamda iletilebilmesini sağlar.

Logo E - Fatura ile faturaların taraflar arasında güvenli ve hızlı dolaşımı sağlanır.


LOGO E-FATURA ÇÖZÜMLERİ

1. Logo E - Fatura - Dosya Transfer Çözümü

    Dosya Transfer Çözümünü tercih eden kullanıcılar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın portaline manuel yükleme yöntemiyle faturalaşma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Portal yükleme sınırı 1 Nisan 2014 itibariyle aylık 500 adet olarak belirlenmiştir.

    İşletmeler e-Fatura alma ve gönderme işlemlerini özel bir sunucu yazılımına ve donanımına gereksinim duymadan yapabilirler. Böylelikle e-Fatura yatırım maliyetlerini minimum seviyede tutarlar.

    Dosya Transfer Çözümünde kullanıcı, e-Fatura sistemi üzerinden, faturalarını kendi belirlediği klasörde otomatik olarak kaydeder. Ancak bu klasörün, GİB’in e-fatura portaline aktarımını portale girerek manuel olarak yapar.


2. LOGO E - Fatura + Sunucu Yazılımı - GİB Entegrasyon Çözümü (GEÇ)
   
 LOGO e-Fatura çözümüyle birlikte alınacak e-Fatura Sunucusu üzerinden kullanıclılar; kendilerine ait bilgi işlem sistemi aracılığıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilirler.

    LOGO e-Fatura çözümüyle birlikte alınan Sunucu Yazılımı ile kullanıcının ayrıca portale girmesine gerek kalmaz. LOGO e-Fatura çözümü üzerinden e-Faturalar mühürlenir, zarflanır ve portale otomatik aktarılır.


3. E - LOGO Özel Entegratörlük Hizmeti:
   
Entegrasyonu sağlayacak sunucunun kullanıcı firmada tutulması, yönetim ve denetiminin yine firmanın kendi sorumluluğunda olması tercih edilmiyor ise uygun olan çözümdür.

    Özel Entegratör 7/24 aktif çalışan, hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir. Böylelikle; elektronik fatura gönderme ve alma işlemleri teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış Özel Entegratör Hizmet sağlayıcısı e-LOGO'nun bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilir.


 

                       
​​
© 2017 Dizayn Grup Tüm Hakları Saklıdır.