Logo Alınteri

Patron Raporu Raportör
 
LOGO ALINTERİ
Ürün Özellikleri:  Stok, İrsaliye, Sipariş, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı,Risk Limiti Takibi), - Borç Takip (Borç/alacak hareketini istediğiniz Ödeme/Tahsilat haareketi ile kapatabilme), Çek/Senet, Banka (Döviz ve YTL Ticari ve Kredi Hesaplarının takibi), Kasa (Gider Makbuzu, Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu), Hesap Makinesi, Muhasebe, Muhasebe Entegrasyonu, Tüm modüllerde Dövizli Çalışma olanağı, Döviz Kuru Takibi, Dövizli Hesap Makinesi ve bu bölümlerin tüm yan ürünleri (kullanıcı tanımlı raporlar, XML tabanlı veri aktarımları, vs).
[Logo Alınteri Muhasebe Programı]  
1 Nisan 2008 tarihi itibariyle Logo Alınteri 'nin sıfır satışı ve üretimi sonlandırılacaktır. Logo tarafından açıklanan destek süresi sonu 1 Nisan 2010 'dur.
Teknik Özellikler : Logo Alınteri , artık %100 Windows Uyumlu
Windows Uyumu : %100 Windows uyumlu olan Logo Alınteri ile Windows yazıcı uyumu, e-mail (örneğin, rapor pencereleri üzerinden alınan raprune-mail olarak ilgili kişilere gönderilebilmesi) Mouse kullanımı, multi-tasking özelliği (kullanıcının aynı anda birden fazla iş yapabilme olanağı ) gibi özelliklerden faydalanılabilir. Ürünün kolay anlaşılır grafik ara yüzü, kolay kullanım ve öğrenme avantajları sağlar.
İlişkisel Veritabanı : Logo Alınteri desteklediği MSDE ilişkisel veritabanı ile işletmelerin veri güvenliği ve performans ihtiyaçlarını karşılar.
Tümleşik Yapı : Logo Alınteri tümleşik yapısı sayesinde verileri sisteme bir kez girilir.
Raporlar ve Formlar: Logo Alınteri rapor uyarlama aracı, çeşitli yazı biçimleri, fontlar ve renkler kullanma resim ekleme gibi Windows sisteminin sağladığı pek çok görsel avantajı içerir. Bu araçla var olan raporları uyarlayabilir ve bunlara yeni raporlar ekleyebilirsiniz.


Stok
Stoklarınız ne durumda? Merak etmeyin, Alınteri bilir!
Logo Alınteri sayesinde, işletmenizin stok değer ve seviyelerini izleyebilir ve onları dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Çünkü, stok yönetimi bölümü, eldeki stok miktarı, girişler, çıkışlar, konsinyeler ve stok değerleri hakkında güncel stok bilgisi oluşturur. Müşterilerinizin beklentilerini zamanında karşılamanızı sağlar.Cari Hesaplar
Cari hesaplarınız kontrol altında!
Logo Alınteri sayesinde, aylık satış toplamları ve tutarlarını kart üzerinden rakam veya grafik biçiminde izleyebilirsiniz.
Logo Alınteri ile:
Müşerileriniz için riskler ve risk limitlerini tanımlayabilirsiniz. Daha sonra işlem yaparken , isterseniz program bu limitleri otomatik kontrol eder.
Cari hesap risklerinin dağılımlarını ayrıntılarıyla görebilirsiniz.
Cari hesap işlemlerini satırlar halinde, çok hızlı biçimde işleyebilirsiniz.
Kart üzerinden cari hesap hareketlerine ulaşabilir ve değiştirebilirsiniz.
Cari hesaplara iat mal satış dağılım raporlarını alabilirsimiz.istediğiniz aralıktaki cari hesapların, istediğiniz aralıktaki mallara ait alış ve satışlarını bir raporda toplayabilirsiniz.


 

Fatura
Faturalarınız hiç bu kadar düzenli olmamıştı!
Logo Alınteri fatura işlemlerinizi düzenlemede büyük kolaylık sağlıyor. Alınteri ile kesilmiş tüm irsaliyeleri veya siparişleri faturaya aktarabilirsiniz.
Logo Alınteri ile:
Fatura kesildiğinde, tutarı ilgili cari hesaba, faturanın cinsine göre borç veya alacak olarak işler. Böylece aynı biçimde hareket gören stoklar gerektiği kadar düzer veya artar.
Mallar, vade ve fiyat farkları, istediğiniz sayıda yapabileceğiniz indirim ve masraf la birlikte aynı faturada yer alabilir.
Mal bazında indirim yapabileceğiniz gibi, fatura toplamında da istediğiniz biçimde ve istediğiniz sayıda indirim yapabilirsiniz.
Fatura altında istediğiniz sayıda masraf işleyebilirsiniz. Üstelik bunların KDV’lerini istediğiniz gibi ayrıştırabilirsiniz.
Stok açıklamalarını faturada değiştirebilirsiniz.
Değişen açıklamaları hem fatura basımında kullanabilirsiniz hem de daha sonra incelediğinizde değiştirilmiş haliyle saklayabilirsiniz.
Firmanızın düzenine uygun olarak fatura veya irsaliyeli fatura basabilirsiniz.
Tercihe bağlı olarak, stoklardan gelen
Ödeme planlarını birleştirebileceğiniz gibi, cari hesabın ödeme planını da faturaya bağlayabilir ve faturada yeniden oluşturabilirsiniz.
Satır bazında KDV tutarlarını, yapılan indirimleri ve fatura toplamından yansıyan indirimleri yüzde ve tutar olarak görebilirsiniz.Çek ve Senetler
Çek ve senetleriniz yakın takipte!
Logo Alınteri ile çek ve senetlerinizin durumunu kontrol edebilirsiniz. Çünkü her çek ve senet bir kart olarak saklanır. Daha sonra bu çek ve senetlere, portföy numaraları ve vadelerine göre kolayca ulaşabilirsiniz.
Logo Alınteri ile:
Bordrolarda çek ve senetlerin adedi, toplam tutarı ve ortalama vadesi otomatik hesaplanarak gelir.
İsterseniz, portföydeki çek ve senetler arasından istediğiniz tutar ve vadeye en yakın düşecek biçimde seçim yapabilirsiniz.
Çek ve senetlerin durumlarını, yani “portföyde”, “ciro edildi”, bankaya verildi” gibi konumlarını, bu kartlar üzerinden adım adım izleyebilirsiniz. Her çek ve senedin kimden, hangi tarihte, hangi bordroyla geldiği tüm detaylarıyla gözleyebilirsiniz.
Durum değişikliklerini kolayca yapabilirsiniz. Bu değişikliklerden dolayı oluşması gereken bütün dekont ve fişleri otomatik oluşturabilirsiniz.
Bordro düzenlenirken sıralı çek ve senet oluşturabilirsiniz.Banka
Artık bankanız size bilgisayarınız kadar yakın!
Logo Alınteri, banka işlemlerinizi için vazgeçilmez yardımcınız olacak. Artık, banka ve şube adlarını birlikte veya ayrı ayrı izleyebilirsiniz.
Logo Alınteri ile:
Her bankada ticari ve kredi hesapları açabilirsiniz. Dövizli ticari hesap açabilirsiniz. Kredili hesaplar takip edebilirsiniz.
Ticari hesap başlığı altında mevduatı, kesilen çekleri, takasa verilen çekleri ve tahsile verilen senetleri ayrı ayrı izleyebilirsiniz.
Kredi hesabı başlığı altında da teminata verilen çek ve senetleri, karşılığında alınan kredileri ayrı ayrı izleyebilirsiniz.
Banka hesaplarıyla ilgili tüm giriş ve çıkışlar banka fişleriyle işlenir. Çek ve senet giriş çıkışları ise bordrolarla yapılır.Kasa
Kasanız emin ellerde!
Logo Alınteri kasa işlemlerinizi kusursuz bir düzene sokar. Kasa işlemleri arasıda çek/senet tahsilatı ve ödemeleri, fatura kapatma, kasadan virman gibi günlük hayatta rastalanan her çeşit nakit hareketi vardır.
Logo Alınteri ile:
Ödeme ve tahsilat planında esnek formülerle tablolar oluşturabilirsiniz.
İsterseniz tahsil ve tediye işlemlerini muhasebe bölümünden kapatarak, yalnız kasalardan işleyebilirsiniz. Bu durumda kasaların gerçek bakiyelerini izleyebilirsiniz.
Gelir makbuzunu , yasal düzenlemelere uygun olarak kesebilirsiniz. Gerekli KDV ve diğer ayrıştırmaları program kendisi gerçekleştirebilir.
Aynı gün kesilmiş faturaları kapatabilirsiniz. Bu durumda fatura net tutarı ilgili kasaya nakden girer.

 

Genel Muhasebe
Muhasebe mi? Çocuk oyuncağı!
Artık genel muhasebe işleriniz çok kolaylaştı.
Logo Alınteri ile standart hesap planı kendiliğinden oluşur, alt hesapları istediğiniz gibi açabilir, rapor ve dökümlerinizi alabilirsiniz. Üstelik, Alınteri yasal düzenlemelere tümüyle uygun bir yapıya sahiptir.


Logo Alınteri ile:
Fişlere numara veya tarihe göre ulaşabilirsiniz.
Alınteri, programın diğer bölümleriyle birlikte çalışarak muhasebeleştirme sırasında stok, fatura, cari hesap, çek/senet, banka ve kasa hareketlerine karşılık gelen tahsil, tediye ve mahsupların otomatik oluşmasını sağlar.
Kasa defteri, yevmiye defteri, defter-i kebir, kambiyo senetleri defteri gibi resmi defterleri yasalara uygun biçimde döker.
Genel mizan, aylık mizan istenilen hesap düzeyinde ve aralığında alabilirsiniz.
Yeni yasal düzenlemelerle alınması orunlu hale getirilen mali tablolardan bilanço, gelir tablosu ve satışların maliyeti tablolarını yasaların öngördüğü düzeyde ve ayrıntıda döker.Not: LOGO tarafından satışı biten ve güncelleştirme desteği biten programlardır.


 
LOGO ALINTERİ

                       
​​
© 2017 Dizayn Grup Tüm Hakları Saklıdır.